Paringsdans

apr 1st, 2019 | By | Category: Column Paul Turken

Bij het zoeken van partners in de natuur worden heel veel partners geselecteerd met behulp van een paringsdans. Met name zoogdieren zijn er goed in. Natuurlijk is dit fenomeen ook zichtbaar bij het meest
voorkomende zoogdier op deze aarde. Elke discotheekbezoeker ziet dat voor zijn ogen gebeuren. De menselijke balts is uitbundig, tijdrovend, relatief duur en zelden effectief als je de scheidingscijfers moet geloven. Squash heeft net weer zo’n volstrekt zinloos baltsritueel van twee jaar doorgemaakt.

The Pitch
Een paar jaar terug is er een prachtige film verschenen over hoe bedrijven hun reclamebureau kiezen. Dan wordt er een pitch uitgeschreven. Daarin staat wat de toekomstige klant van het bureau verwacht. Een eindeloze reeks van claims. Tien bureaus mogen voorstellen doen, oplossingen bedenken en alvast ruwe filmpjes en plaatjes laten zien. Vervolgens krijgt elk bureau twee uur de tijd om hun kunde te tonen voor een zaaltje vol met ‘juryleden’. Die doen dat een keer in de zoveel jaar en zijn er dus niet zo goed in. Uit die loterij komt uiteindelijk één winnaar. De andere negen hebben een vermogen geïnvesteerd en hebben pech gehad. Volgende keer beter. Ik heb jarenlang in dat circus de kost mogen verdienen. Maar dat is al weer enige tijd terug. Tegenwoordig gaat het er in de reclamebranch allemaal wat netter aan toe.

The Bid
Daarom geniet ik zo van de selectie van nieuwe sporten voor de Olympische Spelen. Voor mij is dat puur jeugdsentiment. Immers voor Olympia is er sinds de laatste twee eeuwen nog niets veranderd. The Bid is een 100% kopie van The Pitch. Arrogante oude mannen die zoveel mogelijk fanatieke organisaties laten opdraven om hun ‘zang en dans’ te doen. En dan komt er een soort ‘Voice of Sports’ en iets of iemand wint de competitie. Nooit de favoriet van het publiek, nooit de beste presentatie, nooit degene tegen wie men in het voortraject heeft gezegd dat het er wel erg goed uitziet voor die sport. De uitslag moet verrassend zijn, de directeur moet ermee scoren. En al die anderen hebben tussen de 2 en de 4 jaar van hun tijd weggegooid en daarnaast een belachelijk bedrag besteed aan PR om de juryleden gunstig te stemmen.

Na de Pitch/Bid
Achteraf krijgen we alle betweters aan het woord (zoals ik). Die hebben al jaren terug gezegd dat het de Olympische beweging alleen gaat om geld, tv rechten, kijkcijfers. Ondanks de enorme verbeterde weergave
van squash op de webkanalen zitten we nooit op TV. We hebben geen eigen TV station, geen goed bekeken uitzendingen van wedstrijden en geen reclameblokken. We worden het nooit. Net als al die andere sporten die geen geld genereren voor de Olympische beweging. Maar dat cynisme mag nooit doordringen in de gewone wereld. Stel je voor dat er een sport zou zeggen dat ze niet meer mee doen aan het Bid-spel. Dat verziekt de gehele Olympische gedachte. Een bid is alleen leuk voor arrogante etters als ze er ook een stuk of tien af kunnen wijzen. Daar is squash perfect voor. Alle cijfers kloppen en iedereen gelooft erin. Dat soort sporten heb je nodig om ze met veel plezier te kunnen afwijzen. Zonder dat soort geloofwaardige sporten kun je nooit voor breakdancing kiezen.

Stop de paringsdans
In de zakelijke wereld is de paringsdans reeds uitgestorven. Verstandige toeleveranciers doen niet meer mee aan dat soort Pitches. In de reclamewereld doe je alleen nog maar mee aan een uitgebreide pitch als
daar een vergoeding tegenover staat. Je geeft je beste mensen en goed geld niet gratis weg aan een kans van 1 op 10. Toekomstige partners werken tegenwoordig eerst samen in proefprojecten om te zien of de samenwerking wel lukt voordat er een contract wordt gesloten. Het barst van de alternatieven.

Oorspronkelijk in het oude Griekenland, waren alle mannelijke deelnemers aan de Spelen naakt tijdens het event. Dat gold dus niet voor de ene vrouw die ooit de wagenrennen heeft gewonnen. Over naakt gesproken; het IOC gedraagt zich als een groep keizers, ze zouden ook de kleren van de keizer moeten dragen. Ik adviseer de mondiale squashbond dan ook om pas aan een volgende Bid/Pitch mee te doen als alle
leden van het IOC naakt in de commissie verschijnen.

Paul Turken
www.dewereldvolgenspaul.nl

paul turken


Comments are closed.